Za aglomeraciju Donja Dubrava isporučeno specijalno vozilo za TV inspekciju sustava odvodnje

U sklopu infrastrukturnog projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  aglomeracije Donja Dubrava“ Međimurske vode organizirale su svečanu primopredaju opreme i specijalnog vozila za TV inspekciju sustava odvodnje. Ugovor za  isporuku opreme i specijalnog vozila, uključujući obuku osoblja Međimurskih voda, vrijedan 1.044.400,00 HRK bez PDV-a, sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije, a nedavno su ga Međimurske vode potpisale sa tvrtkom AGRA-TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba. Primopredaji vozila i opreme prisustvovali su iz Međimurskih voda – direktor Vladimir Topolnjak, voditeljica projekta aglomeracije Donja Dubrava Ivana Ladić, voditelj ispitivanja nepropusnosti i TV inspekcijskog snimanja Hrvoje Krsnik, poslovođa Dejan Fric, referent za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje Dino Bel i referent kontrole i održavanja vozila i strojeva Željko Trupković te direktor tvrtke isporučitelja AGRA-TRGOVINA Srećko Oroz.

Specijalno vozilo za TV inspekciju sustava odvodnje koristit će se prvenstveno u aglomeraciji Donja Dubrava, a služi za vizualno kodiranje i snimanje sustava odvodnje, što u praksi znači da se kamerom snima kvaliteta sustava odvodnje, kako novih, tako i svih postojećih.

„Međimurske vode su ovim sustavom dobile jedan kvalitetan sustav kojim će uspješno pregledavati postojeće stanje, novu mrežu i imati kvalitetne podatke o tome u kakvom je stanju sustav odvodnje u gradu Čakovcu i na nivou cijele županije i s tim će podacima moći lakše upravljati, planirati buduće radove i sanacije“, izjavio je Srećko Oroz, direktor tvrtke AGRA-TRGOVINA d.o.o.

„Međimurske vode su pionir u inspekciji sustava odvodnje jer je prva kamera uvedena još 2006. godine, kada u Republici Hrvatskoj još nije bilo zakonske regulative koja je obvezivala korisnike na to. Današnja oprema je u odnosu na tu od prije 13 godina usklađena s novim tehnološkim rješenjima te puno sofisticiranija i njome dobivamo određene podatke koje tada nismo mogli dobiti. Sustav je prilagođen tako da se svi dobiveni podaci dobiveni u TV inspekciji koji su rađeni u skladu s Normom 13508 mogu eksportirati u postojeći GIS koji Međimurske vode imaju i da bi na kraju taj GIS bio softver preko kojeg se dobivaju informacije o stvarnom stanju sustava“,  izjavio je Vladimir Topolnjak, direktor Međimurskih voda, dodavši kako je nakon uspješne primopredaje vozila i pregleda isporučene opreme, provedena i obvezna edukacija za upravljanje takvim sustavom koju su prošla četiri djelatnika Međimurskih voda. Svi operatori koji su prošli edukaciju  dobili su certifikate o izvršenoj obuci.

Voditeljica projekta Ivana Ladić dodala je za kraj da je isporuka vozila i opreme uvod u početak radova na izgradnji sustava odvodnje, što se očekuje već u studenome ove godine.

Skip to content