Započelo sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju za Aglomeraciju Donja Dubrava

Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. od 6.08.2018. godine, započeli su postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Donja Dubrava čija gradnja započinje potkraj ove godine.
Krenulo se s naseljima Donja Dubrava i Donji Vidovec a obilazi se svako domaćinstvo. Prikupljaju se potrebni podaci i vrši izrada skice budućeg priključka za objekt. Do 24.08.2018. to je već učinjeno za petstotinjak budućih korisnika. Među prvima ugovor su već potpisali  načelnik Donje Dubrave Marijan Varga i načelnik Donjeg Vidovca Josip Matulin,  a potpisivanje je omogućeno i onima koji su se vraćali na rad u  inozemstvo.

IMG-d1b7cccfea4823d20f19c276b1e52584-V
IMG-db6ff60311d30a129f678b18ceb6151e-V

Nakon  prikupljanja podataka i izrada skica budućih priključaka, samo potpisivanje ugovora u dogovoru s lokalnom samoupravom održati će se u petak 07.09.2018. u prostorijama Općine Donji Vidovec i Vijećnici doma kulture Zalan u Donjoj Dubravi u vremenu od 12,00 – 18,00 sati.
Za preostale buduće korisnike usluge javne odvodnje i pročišćavanja u naseljima Donja Dubrava i Donji Vidovec omogućen je termin potpisivanja ugovora u petak 21.09.2018. u istim prostorima i istom terminu.
Poznato je da je sam priključak besplatan za krajnjeg korisnika jer se financira u sklopu investicije izgradnje sustava sredstvima EU, Državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.
Informacije o postupku za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja objavljene su na Internet stranicama Općina Donja Dubrava i Donji Vidovec i prigodnim pisanim obavijestima Međimurskih voda d.o.o..
Odmah nakon zaključenja ugovora u Donjoj Dubravi i Donjem Vidovcu kreće se od rujna do listopada i za naselje Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec, o čemu će budući  korisnici biti pravodobno informirani.
Skip to content