Započelo sklapanje ugovora o priključenju na novoizgrađeni sustav javne odvodnje u Slemenicama i Žiškovcu

Za novoizgrađeni sustav odvodnje u naseljima Slemenice i Žiškovec izdana je uporabna dozvola i time omogućeno priključenje krajnjih korisnika.
U sklopu predmetnog projekta izvedeni su svi izvodi za kućne priključke do krajnjeg korisnika, a obaveza je korisnika financirati završetak priključka s kontrolnim oknom na parceli prema stvarnim troškovima.
Od početka ove godine na šalteru Međimurskih voda d.o.o. u ulici Matice hrvatske 10, Čakovec, svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 sati, građani mogu podnijeti zahtjev za priključenje i sklopiti ugovor o priključenju na javnu odvodnju.
Potrebni su podaci iz osobne iskaznice (o korisniku), OIB te kopija katastarskog plana i kopija građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu koja će se priključivati.Po sklapanju Ugovora o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i po izvođenju priključka, može se izvršiti priključenje interne kanalizacije na sustav javne odvodnje tj. na novoizvedeno kontrolno okno. Nakon priključenja septička jama više ne smije biti u funkciji, a fekalne vode direktno će prihvaćati novoizgrađeni kanalizacijski sustav. Strogo je zabranjeno korištenje priključka za ispuštanje oborinskih voda u odvodni sustav.
Prvi ugovor o priključenju na novoizgrađenu komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju u Žiškovcu, sklopio je gosp. Vugrinec Dragutin iz Žiškovca, s osobitim zadovoljstvom jer je time, kako kaže, riješio veliki problem u svom dvorištu i ubuduće izbjegao često pražnjenje septičke jame. Zbrinjavanje otpadnih voda iz njegovog domaćinstva prepustio je Međimurskim vodama, na sigurno, trajno i pravilno zbrinjavanje, iskazujući brigu za okoliš i svijest o potrebi zaštite voda.
20180109_104418
                                  Na slici: gosp. Vugrinec Dragutin na šalteru Međimurskih voda, s dugogodišnjom djelatnicom                                                                                                            Međimurskih voda, gđom. Ljiljanom Kutnjak.

 

Obavještavamo građane i o akcijskim uvjetima plaćanja u skladu s ODLUKOM O AKCIJSKIM UVJETIMA PLAĆANJA IZVOĐENJA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE, kojom se domaćinstvima (fizičkim osobama) i drugim korisnicima odobravaju sljedeći akcijski uvjeti plaćanja :

1. Domaćinstva ( fizičke osobe ) – prema predračunskom troškovniku

a)       za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta

b)       do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta

c)       do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta

d)       do 36 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – uvećano za troškove financiranja od 10 % na vrijednost predračunskih radova.

2. Ostali korisnici – prema predračunskom troškovniku

a)       za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 5 % popusta

b)       do 6 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta.

Zahtjev za priključenje nalazi se i na našoj web stranici: https://medjimurske-vode.hrzahtjvi-i-obrasci/. Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje sa pratećom dokumentacijom, može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: korisnik@medjimurske-vode.hr

Sve detaljnije informacije, možete dobiti u Odnosima s korisnicima Međimurskih voda d.o.o. (prizemlje), Matice hrvatske 10, Čakovec ili na tel. 040/373-732 i 040/373-733.

 

                                                                                                                                    Vaše Međimurske vode d.o.o.

Skip to content