Završetak radova u Čehovcu

26. listopada 2017. svečano je u Čehovcu obilježen završetak radova na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije te radova na rekonstrukciji i modernizaciji prometnica i izgradnji pješačko – biciklističkih staza kroz mjesto Čehovec.
cehovec_1 cehovec_5

Svečanosti su nazočili saborski zastupnik Darko Horvat, državni tajnik u ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, zamjenik predsjednika Županijske skupštine Međimurske županije gospodin Dragutin Glavina, predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Međimurskih voda, Županijske uprave za ceste Međimurske županije, predstavnici svih izvođača radova uključenih u ovaj projekt, kao i domaćini, predstavnici grada Preloga, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predstavnici prijateljskih općina i gradova, javnih institucija te brojni mještani Čehovca.

cehovec_4 cehovec_3

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Međimurske vode su, nakon pripreme investicije koja je trajala pune dvije godine sa Gradom Prelogom, provele objedinjeni natječaj prema ovlaštenju Grada Preloga za odabir izvođača radova na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije, te za vršenje stručnog nadzora.

15.srpnja 2016. godine potpisan je Ugovor o izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije. Radove je izvodila zajednica ponuditelja koju čine „Tegra“ d.o.o. Čakovec, „Hidrotehnika“ d.o.o. Savska Ves i „Vodogradnja“ d.d. Varaždin. Stručni nadzor vršila je tvrtka „AT Consult“ d.o.o. Varaždin. Radovi su završeni i ishođena uporabna dozvola.

Izvedena je sanitarna kanalizacija profila DN 300 mm ukupne duljine 4.457 m, tlačnih cjevovoda svijetlog profila DN 80 mm duljine 2.029 m i tri precrpne stanice kapaciteta Q= 5,0 l/s kojima se prikupljena sanitarna otpadna voda odvodi na kanalizacijski sustav Donji Kraljevec s izgrađenim pročistačem. U sklopu investicije izvedena su i 262 kanalizacijska priključka za sve korisnike u naselju Čehovec koji će moći priključiti svoje interne instalacije na izgrađeni kanalizacijski sustav i priključke odmah nakon potpisivanja Ugovora o priključenju s „Međimurskim vodama“, počev od sutrašnjeg dana kada omogućavamo potpisivanje ugovora u samom naselju Čehovec a nakon toga u Međimurskim vodama. Vrijednost sanitarne kanalizacije je oko 6,4 milijuna kuna.

Oborinska kanalizacija izvedena je od cjevovoda profila DN 400 mm ukupne duljine 1.471 m, vrijednosti cca 1 milijun kuna.

Radovi su započeli u rujnu 2016. godine a završeni do srpnja 2017.

Sanitarnu kanalizaciju sufinanciraju sa 80 % Hrvatske vode, a oborinsku financira Grad Prelog. Međimurske vode i Grad Prelog prijavili su projekat sanitarne kanalizacije krajem 2016. godine na natječaj koji je objavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu mjere 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.

Prijava je uspjela te su Međimurske vode dana 5. rujna 2017. godine potpisale ugovor o financiranju projekta sanitarne kanalizacije kojim se prihvatljivi troškovi projekta financiraju sredstvima Hrvatskih voda, EU sredstvima i Državnim sredstvima, bez udjela sufinanciranja od strane lokalne samouprave.

cehovec_6cehovec_6

Skip to content