Završni poziv građanima s područja aglomeracije Donja Dubrava na sklapanje ugovora za besplatno priključenje na sustav javne odvodnje

Prvi radovi na izgradnji sustava odvodnje po naseljima aglomeracije Donja Dubrava započeti će već u studenom 2019. godine. Radovi će se izvoditi u sljedećim naseljima: Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Hemuševec, Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Čukovec.

Međimurske vode i jedinice lokalne samouprave s tog područja, dakle Grad Prelog, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec i Općina Sveta Marija, ovim putem ponovo podsjećaju građane na obvezu priključenja sukladno Zakonu o vodnim uslugama te su svi vlasnici ili korisnici nekretnina obvezni priključiti svoje nekretnine na javni sustav odvodnje (kanalizaciju), koja će se graditi u sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava.

Pozivaju se svi oni građani koji dosad nisu sklopili ugovor o priključenju da to odmah učine jer u protivnom neće se izvesti priključak za nekretninu čiji vlasnik/korisnik nije sklopio ugovor za priključak, a koji je sada u sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava besplatan za vlasnika/korisnika nekretnine.

Za izradu skice priključka i sklapanje ugovora o priključenju mogu se javiti svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, na slijedeće kontakte: 040/373-700 ili projekt@medjimurske-vode.hr

Bez izrade skice priključka i sklopljenog ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje, besplatni priključak neće se izvoditi paralelno s izgradnjom ulične kanalizacijske mreže, a nakon izgradnje ulične kanalizacijske mreže, kanalizacijski priključak morati će se plaćati prema stvarnim troškovima izvedbe priključka. Navedeno se odnosi i na nenastanjene objekte, gradilišta, poslovne objekte i sl.

Ukoliko vlasnik građevine ne priključi svoju građevinu na odvodni sustav, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn. Obaveza priključenja unatoč plaćanju kazne i dalje ostaje.

Ukoliko nekretnina nema ni priključak na javni vodoopskrbni sustav, građani ovom prilikom mogu izvršiti i priključenje na vodoopskrbni sustav.

Budući da se vodovodni priključak plaća prema stvarnim troškovima, prilikom izvođenja radova za odvodni sustav određeni radovi za vodovodni priključak (zemljani radovi i sanacija prometnice) mogu biti izuzeti što bi sve smanjilo ukupnu cijenu izvođenja vodovodnog priključka, jer će radovi na koridoru ceste biti izvedeni na teret investicije.

Stoga je ovo jedinstvena prilika za sve vlasnike nekretnine da izvrše priključenje na vodoopskrbni sustav istovremeno uz priključenje na odvodni sustav. Također, ovo je vrijeme kada se doprinosi uređenosti naselja, jer će se po završetku svih radova u potpunosti urediti ceste, pločnici i okoliš uz ceste, te nakon potpunog uređenja naselja, neće biti dozvoljeni ponovni zahvati za priključke što zahtijeva rezanje asfalta i prekopavanje cesta.

Zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav može se potpisati u Međimurskim vodama, a nalazi se i na web stranici: https://medjimurske-vode.hrzahtjevi-i-obrasci/. Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: korisnik@medjimurske-vode.hr.

Sve navedeno može se riješiti i na licu mjesta s predstavnikom Međimurskih voda prilikom izrade skice za kanalizacijski priključak. Sve detaljnije informacije, mogu se dobiti u Odjelu odnosa s korisnicima Međimurskih voda d.o.o., Matice hrvatske 10 (prizemlje) ili na tel. 373-732 i 373-733.

Ukoliko vlasnik građevine ne priključi svoju građevinu na vodoopskrbni sustav, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn. Obaveza priključenja unatoč plaćanju kazne i dalje ostaje. Pozivaju se građani da iskoriste navedene pogodnosti.

Skip to content