ČITAČ/ICA VODNIH USLUGA

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

  1. ČITAČ/ICA VODNIH USLUGA – 1 izvršitelj/ica

       Uvjeti: SSS

       Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva

       Vozačka dozvola: „B„  kategorija

        Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rok: 3 mjeseca.

       Rad se obavlja na području Međimurske županije.

Opis poslova i radnih zadataka:

  • vrši očitavanje stanja vodomjera i/ili mjerača protoka po potrošnim mjestima korisnika vodnih usluga, putem mobilnog čitača, na trajnim priključcima, na hidrantskim nastavcima ili vodomjerima ugrađenim za zahvaćanje vode za tehnološke potrebe), vrši unos očitanja vodomjera i/ili mjerača protoka koji su očitani ljudskom radnjom u mobilni očitač ili drugi uređaj ili alat koji mu je dodijeljen za očitavanje i automatsku obradu podataka, brine o očitanju stanja vodomjera i/ili mjerača protoka svih korisnika vodnih usluga koji su mu dodijeljeni prema rasporedu, obilazak potrošnih mjesta radi očitavanja vrši u skladu s rasporedom po naseljima ili dijelovima naselja (pojedinim ulicama) koja su mu dodijeljena, prema dnevnom, tjednom i mjesečnom rasporedu i prema broju potrošnih mjesta koje je dužan očitati, vrši provjeru matičnih podataka korisnika vodnih usluga na terenu te je u slučaju utvrđene promjene podataka ili nedostatka podataka dužan uputiti korisnika vodnih usluga da dostavi potrebnu dokumentaciju u Odnose s korisnicima kako bi se evidencija korisnika uskladila sa stvarnim stanjem, raznosi račune korisnicima vodnih usluga, po naseljima, prema dodijeljenom rasporedu za raznašanje računa koji je u pravilu isti kao i dodijeljeni raspored za očitavanje brojila, osim u slučajevima zamjene radnika zbog odsutnosti s posla poput korištenja godišnjeg odmora, bolovanja i sl.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr s naznakom za koje radno mjesto se kandidira, do 10.07.2023.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content