Edukativne radionice „Biološka raznolikost šuma i voda“ u I. Osnovnoj školi Čakovec

U sklopu projekta MonMur sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska, Međimurske vode d.o.o. Čakovec će provesti edukativne radionice Biološka raznolikost šuma i voda“ u I. Osnovnoj školi Čakovec, dana 10.06.2022. u 11.10 sati za 5c razred te dana 14.06.2022. u 10.20 h za 6b razred. Radionice se provode radi obilježavanja Dana bioraznolikosti te će se provesti prezentacija „Poticanje biološke raznolikosti u šumama Međimurskih voda radi zaštite vodnih resursa“,  kviz znanja o bioraznolikosti uz prepoznavanje rijetkih biljaka i životinja s područja Međimurja, podjela nagrada za sudjelovanje u kvizu, podjela promotivnih poklona iz projekta MonMur i zakuska za učenike kao i zajedničko fotografiranje.

Da bi voda bila što kvalitetnija i izdašnija, Međimurske vode poduzimaju mjere za zaštitu voda, pravilnim zbrinjavanjem otpadnih voda kako one ne bi zagađivale pitke vode, a time se doprinosi zaštiti okoliša i cijelog ekosustava. Osim toga, prepoznat je i njegovan značaj šuma u zaštiti podzemne vode te se na vodocrpilištima Nedelišće i Prelog u razdoblju od 2011. do 2022. provelo pošumljavanje velikih površina u prvoj vodozaštitnoj zoni. Poticajem bioraznolikosti u šumama na vodocrpilištu Nedelišće i Prelog štitimo rijetke vrste biljaka i životinja koje ne želimo izgubiti. Stoga smo u sklopu projekta MonMur nabavili kučice-skloništa za rijetke ptice zlatovrane te ostale ptice na tom staništu.

Cilj edukativnih radionica je educirati najmlađi naraštaj o potrebi zaštite voda i poticanja bioraznolikosti u šumama radi zaštite naših vodnih resursa, koje će oni kao mlađi naraštaj naslijediti od nas.

Međimurske vode ovaj projekt provode u suradnji sa mađarskim partnerima Délzalai Viz- vodovod i kanalizacija Nagykanisza i Sveučilište Pannónia u Soósu, Centar za istraživanje i razvoj vodnih tehnologija provode projekt MonMur.

Projekt je započeo 1. kolovoza 2020.godine, sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska u iznosu do 385.992,65 Eura, a traje do 31. srpnja 2022.

Skip to content