INŽENJER/KA ZA DALJINSKO OČITANJE – PRIPRAVNIK/CA – 1 izvršitelj/ica

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

                          ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

                          objavljuju

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

1.   INŽENJER/KA ZA DALJINSKO OČITANJE – PRIPRAVNIK/CA – 1 izvršitelj/ica

             Uvjeti : VŠS/VSS – tehničke znanosti: strojarstvo, elektrotehnika, informatika, mehatronika

             Vozačka dozvola: B kategorija

Informatička znanja: MS Office, AutoCAD, poslovni sustavi i programi, baze podataka, aplikacije

Poznavanje engleskog jezika, B2 razina

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci – pripravništvo

Rad se obavlja na području Međimurske županije

Opis poslova i radnih zadataka:

  • organizira i nadzire pravovremeno očitavanje svih brojila u sustavu daljinskog očitanja brojila, za obračun potrošnje vodnih usluga, uz prethodno vršenje obrade daljinskog očitanja te pravodoban i pravilan unos podataka u baze podataka, uspostavlja i nadzire učinkovitost daljinskog očitanja brojila i o eventualnim zapaženim ili prijavljenim nepravilnostima, vrši automatsku obradu podataka svih očitanih stanja brojila putem sustava za daljinsko očitanje, izrađuje završno mjesečno izvješće o očitanim stanjima brojila, predaje u sustav naplate, radi pravodobne izrade računa za vodne usluge temeljem stvarnog očitanog stanja na brojilima, aktivno sudjeluje u unapređenju i digitalizaciji odnosno transformaciji baze podataka korisnika vodnih usluga sustava naplate potraživanja za vodne usluge, reklamacija potrošača, izdavanja računa za vodne usluge, ulaganja prigovora, prijave kvarova, priprema i unosi podatke za službu održavanja radi redovnih izmjena brojila ili izmjena modula za daljinsko očitanje, priprema module za daljinsko očitanje neposrednim parametriranjem i montažom na vodomjer, te brine o funkcionalnosti sustava daljinskog očitanja periodičkim provjerama, odabire najbolje tehničko rješenje za očitanje ovisno o lokaciji.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr do 03.11.2023.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Odluka o odabiru / poništenju natječaja ili drugom ishodu natječaja:

Odabran je kandidat Lovro Horvat, VŠS –  tehnička znanost.

Skip to content