Javni oglas

Na temelju članka 30. stavak 1. alineja prva i članka 32. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/2014, 69/2017, 98/2019) MEĐIMURSKE VODE d.o.o. objavljuju sljedeći

JAVNI OGLAS

(PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

Skip to content