Javna nabava

Naručitelj:
Naziv: MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Sjedište: Čakovec
Adresa: Matice hrvatske 10
Matični broj: 3427323
OIB: 81394716246
Telefon: 040/373-700
Telefaks: 040/373-771
Služba za kontakt: Odjel nabave
Adresa elektroničke pošte za kontakt: nabava@medjimurske-vode.hr

Skip to content