Javni oglas

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta – izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Mursko Središće (II. etapa) na kat.čest. u k.o. Štrukovec, k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Selnica (lokacija – naselja Štrukovec, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Zebanec Selo i dio Selnice).

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES DA PRISTUPE, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa, U PROSTORIJE MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10 (5. kat – pravna služba), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili da se pismeno izjasne na ponudu sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (osnivanje prava služnosti).“

Javni oglas

Skip to content