Javni oglas

Temeljem članka 30. stavak 1. alineja prva i članka 32. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/2014) Međimurske vode d.o.o. Čakovec objavljuju sljedeći
JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)
kojim se pozivaju svi vlasnici na sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja služnosti na nekretninama u K.O. Lopatinec i K.O. Zasadbreg.

Skip to content