Međimurske vode d.o.o. akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Međimurske vode d.o.o. osnovale su vlastiti laboratorij za ispitivanje funkcionalnosti, strukturalne stabilnosti te vodonepropusnosti cjevovoda i hitrotehničkih objekata, kao logičan slijed dosadašnjih aktivnosti na poslovima čišćenja i održavanja sustava odvodnje budući da se ispitivanje vodonepropusnosti mora obavljati kontinuirano i u rokovima sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obavezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine, broj 3/11 ).

Laboratorij je ustrojen prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17025:2007, za što je i akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije dana 03.03. 2016 godine za sljedeća područja:

  • Kanalizacijski sustavi: ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom (HRN EN 1610:2015)
  • Cijevi odvodnje pod tlakom: tlačno ispitivanje cijevi (HRN EN 805:2005)
  • Građevine odvodnje: ispitivanje vodonepropusnosti (HRN EN 1508:2007)
  • Kanalizacijski sustavi: ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ispitivanje i vizualno kodiranje stanja ulaskom čovjeka u objekt, ispitivanje i vizualno kodiranje stanja korištenjem ogledala i ispitivanje i vizualno kodiranje stanja fotografiranjem (HREN EN 13508-2:2011)
  • Vodoopskrbne cijevi pod tlakom: tlačno ispitivanje cijevi (HRN EN 805:2005)
  • Vodoopskrbne građevine: ispitivanje vodonepropusnosti (HRN EN 1508:2007)

U skladu s vizijom tvrtke da budemo predvodnik po kvaliteti pružene usluge u javnoj vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na zadovoljstvo naših korisnika, smatrali smo svrsihodnim i ekonomski opravdanim da ispitivanje vodonepropusnosti obavljamo sami kao javni isporučitelj vodnih usluga. Uz već ranije nabavljenu opremu ( TV inspekcijsko vozilo s kamerom vrijednosti 770.000,00 kn ) uloženo je dodatnih 300.000,00 kn u opremu i osposobljavanje osoblja za potrebe rada laboratorija i time postali prva i jedina komunalna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja sama za vlastite potrebe može obavljati poslove ispitivanja vodonepropusnosti, a druga u javnom sektoru za TV inspekcijsko snimanje sustava odvodnje. Sam postupak akreditacije bio je zahtjevan i trajao je preko dvije godine te je iziskivao edukaciju i stručnost osoblja Međimurskih voda d.o.o.. Nositelji aktivnosti bili su voditelj Odjela odvodnje mr. Nevenko Tkalčec, dipl.ing. i inženjer za odvodnju voda, Hrvoje Krsnik mag.ing.geoing. 

lab32 lab29 lab7 lab5

 

Skip to content