MEĐIMURSKE VODE IMPLEMENTIRALE SUSTAV ZA EKONOMIČNO PLANIRANJE RAZVOJA I UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

Međimurske vode se kao i drugi svjetski isporučitelji vodnih usluga susreću s izazovima sigurne i dugoročno održive opskrbe pitkom vodom,  očuvanja vodnih resursa na dugi rok i modelom upravljanja vodoopskrbnim sustavom u skladu sa suvremenim standardima i zahtjevima. Kako bi odgovorili na te izazove Međimurske vode pokrenule su niz projekata poboljšanja vodno komunalne infrastrukture uključujući upravljanje i optimiranje pogona u sklopu čega je upravo završena implementacija suvremenog sustava za ekonomično planiranje razvoja vodoopskrbnog sustava i učinkovito upravljanje u realnom vremenu.

Projektom je digitaliziran vodoopskrbni sustav na način da je osigurano brže i lakše donošenje poslovnih odluka. U današnje vrijeme nesigurnosti i brzih promjena, dobrodošli su  projekti koji doprinose sigurnoj i neprekinutoj opskrbi pitkom vodom na osnovu kvalitetnih, informacijskom tehnologijom poduprtih tehničkih podataka u suvremenom upravljanju javnom gospodarskom infrastrukturom, u našem slučaju vodoopskrbnim sustavom. Izvedba je provedena uz usku suradnju stručnjaka Međimurskih voda i tvrtke Petrol kao nositelja izvedbe.

Uspostavom učinkovitog nadzora nad radom vodoopskrbnog sustava za brzo prepoznavanje gubitaka vode projekt Međimurskim vodama donosi značajne koristi. Između ostalog, to su troškovno učinkovito planiranje novih investicija, obnova i revitalizacija postojeće mreže te izrada plana sigurnosne zaštite za izvanredne događaje. Veliku važnost ima i prognoza budućih pogonskih stanja vodoopskrbnog sustava uzimajući u obzir klimatske promjene. S implementiranim sustavom Međimurske vode imaju mogućnost učinkovitog nadzora infrastrukture vodoopskrbe s realnim podacima i dobivenim mjerenjima s terena, što znači bržu identifikaciju problema i  ujedno bolji odziv na terenu.  Uz sve navedeno, Međimurskim vodama je omogućeno kvalitetno praćenje učinkovitosti pogona, te optimalno poduzimanje mjera i aktivnosti u slučaju potrebe. Glavni cilj projekta bio je uspostava digitalnog blizanca (eng. digital twin) vodoopskrbnog sustava s povezivanjem podataka različitih operativnih razina kao što su podaci o vodoopskrbnoj infrastrukturi, kontinuirana mjerenja parametara rada distribucijske mreže, podaci nadzora zdravstvene prikladnosti vode i neprihodovane vode.

U Međimurskim vodama su s ciljem optimizacije vodoopskrbe, među prvima u Hrvatskoj, prepoznali dodanu vrijednost uspostave digitalnog blizanca svojeg vodoopskrbnog sustava i nastavili s unaprjeđenjem pružanja usluge vodoopskrbe stanovništvu na dugi rok, sigurno, održivo i ekonomično. Stručnjaci Međimurskih voda su kroz projekt s tvrtkom Petrol kao partnerom, prošli obuku za upravljanje sustavom vodoopskrbe koja osigurava postizanje zacrtanih ciljeva.

Projekt su u cilju smanjenja gubitaka vode sufinancirale Hrvatske vode.

U Međimurskim vodama ističu:

Projekt već danas omogućuje rad na poslovima koji korisnicima osiguravaju dugoročnu i sigurnu opskrbu vodom uz najniže moguće troškove, uz osiguravanje najviše kvalitete distribuirane vode što je naša odgovornost. Implementacija suvremenog sustava za ekonomično planiranje razvoja vodoopskrbnog sustava i učinkovito upravljanje u realnom vremenu ne odgovara samo suvremenim standardima i zahtjevima, nego i dugoročno osigurava važne vodne resurse, koji će biti nositelji vodoopskrbe u budućnosti. S ovim projektom odgovorno se odnosimo prema okolišu i našim korisnicima što nas posebno veseli.

Skip to content