MEĐIMURSKE VODE OSIGURALE NASTAVAK AKREDITACIJE PREMA NOVOM IZDANJU NORME HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Akreditirani Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje Međimurskih voda d.o.o. implementirani sustav upravljanja uspješno je prilagodio zahtjevima novog izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Krajem prosinca 2017. godine objavljeno je novo izdanje norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Sukladno uputama Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) određen je prijelazni period za usvajanje novog izdanja norme od tri godine (studeni 2020. godine). Svi akreditirani laboratoriji dužni su uskladiti zahtjeve s novim izdanjem norme ukoliko žele zadržati akreditacijski status.

Foto – Završni sastanak audita HAA 23.01.2020. godine
Foto – Završni sastanak audita HAA 23.01.2020. godine

Opsežne aktivnosti usklađivanja prema novim zahtjevima norme prvenstveno su se odnosile na dokumentaciju sustava upravljanja. Nositelj aktivnosti bio je voditelj laboratorija Hrvoje Krsnik, mag. ing. uz stručno savjetovanje i provedbu internog audita od strane tvrtke INFRATECH d.o.o. Vanjski audit odnosno ocjenjivanje provedeno je tijekom redovitog nadzora u dva navrata 17. prosinca 2019. i 23. siječnja 2020. godine od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA). Na temelju ocjenjivanja izdan je završni izvještaj ocjenjivanja  od strane HAA 25.03.2020. godine kojim se daje nastavak važenja akreditacije, odnosno koji povrđuje da je uspostavljen sustav upravljanja koji omogućuje upravljanje kvalitetom i dokazivanje tehničke osposobljenosti za davanje valjanih i pouzdanih rezultata.

Foto – Završni sastanak audita HAA 17.12.2019. godine
Foto – Završni sastanak audita HAA 17.12.2019. godine
Skip to content