NA POLIGONU MEĐIMURSKIH VODA PROVEDENO ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI ZA AKREDITIRANE LABORATORIJE U HRVATSKOJ

Međimurske vode d.o.o. u suradnji s tvrtkom Infratech d.o.o. i Eurobeton d.d. uspješno su provele još jedno ispitivanje sposobnosti za laboratorije iz cijele Hrvatske koji se bave ispitivanjem vodonepropusnosti sustava odvodnje. Sve većom izgrađenosti sustava odvodnje zadnjih godina na području Međimurske županije povećana je i aktivnost laboratorija u našem kraju. Međimurske vode u organizaciji međulaboratorijskih usporedbi za koje Hrvatska akreditacijska agencija smatra uspješno sudjelovanje laboratorija njegovim najboljim načinom dokazivanja tehničke osposobljenosti, osiguravaju kvalitetu svojeg sustava i neposredno doprinose mogućnosti odabira laboratorija prema njegovoj dokazanoj razini kvalitete u pružanju usluge.

Samo ispitivanje vodonepropusnosti postupkom vode prema normi HRN EN 1610 podrazumijeva zatvaranje cjevovoda na terenu u najmanje dva najbliža okna posebnim pneumatskim čepovima. Nakon što se napuni vodom mjeri se pad vodnog lica odnosno promjena volumena vode koja dokazuje vodonepropusnost ili vodopropusnost (propuštanje). Naizgled jednostavno ispitivanje ima niz otežavajućih okolnosti u samoj provedbi koji proizlaze iz same činjenice prirode sustava, vanjskih utjecaja i tražene značajne sposobnosti u mjerenju da bi se mogla dokazati i najmanja propuštanja.

Foto: Provedba ispitivanja sposobnosti

Dana 30.03.2021. na poligonu Međimurskih voda simulacijom propuštanja vode provedena je međulaboratorijska usporedba ispitivanja sposobnosti prema normi HRN EN 1610, točke 13.3 (ispitivanje postupkom vode) za akreditirane laboratorije i laboratorije u postupku akreditacije. Ispitivanju sposobnosti u prvom krugu pristupile su 23 tvrtke odnosno laboratorija od ukupno 40 akreditiranih u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanjem u ispitivanju sposobnosti laboratorij svoj rezultat uspoređuje prema drugim laboratorijima i referentnom laboratoriju čime dokazuje razinu kvalitete  u pružanju svoje usluge.

Foto: Predstavnici ostvarene suradnje iz tvrtke:Eurobeton d.d., Međimurske vode d.o.o. i Infratech d.o.o.

Ispitivanje sposobnosti organizirano je od strane tvrtke Infratech d.o.o. koja ima uspostavljen sustav prema normi HRN EN ISO/IEC 17043, a koja je na međunarodnoj razini prihvaćena kao osnova za razvoj i provođenje organizacije ispitivanja sposobnosti.

Foto: Laboratorij Međimurskih voda d.o.o.

Međimurske vode d.o.o. odnosno „Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje“ sudjelovao je ujedno kao sudionik na ispitivanju sposobnosti radi dokazivanja vlastite kvalitete mjernih rezultata te kao referentni laboratorij i tehnička podrška u pripremi predmeta za ispitivanje. Predmet za ispitivanje odnosno poligon sastoji se od dvije cjeline, svaka povezana cjevovodom između dva betonska okna s integriranom plastičnom kinetom proizvodnog profila DN 800  tvrtke Eurobeton d.d. iz Preloga. Priprema poligona zahtijevala je  analizu i dokazivanje homogenosti i stabilnosti predmeta ispitivanja, a sama betonska okna zadovoljila su tražene karakteristike: minimalnepromjene na utjecaj temperature, minimalno ili nikakvo upijanje vode, apsolutna vodonepropusnost samih okna na spojevima te minimalna odstupanja u promjeru; čime je omogućeno utvrđivanje minimalnih mjernih nesigurnosti i točnijeg referentnog rezultata kojim se uspoređuju rezultati laboratorija-sudionika.

Foto: Poligon za ispitivanje sposobnosti

Priprema i analiza provedena je od strane djelatnika Međimurskih voda u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima, a čime je ujedno osigurana prednost u unapređenju znanja u kvaliteti provedbe kontrole ispravnosti vlastitog sustava odvodnje, a sve u skladu s vizijom tvrtke da budu predvodnik po kvaliteti pružene usluge u javnoj vodoopskrbi , odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na zadovoljstvo svojih korisnika.

Skip to content