Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – kanalizaciju naselja Ferketinec

Poštovani građani naselja Ferketinec!

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Ferketinec, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u  Vašem naselju, u skladu s važećim Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. od 28.12.2020. godine.

Od ponedjeljak 25.03.2024. godine (ovisno o vremenu) u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom  domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekt, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 20.05.2024. (ponedjeljak) u prostorijama društvenog doma Ferketinec, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Privitak: grafički prikaz dijela područja naselja Ferketinec koje je predmet obilaska i izrade skica budućeg priključka.

S poštovanjem,

 Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec

Ferketinec_situacija

Skip to content