Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – kanalizaciju naselja Goričan

Poštovani građani naselja Goričan!

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj izgradnje kanalizacije naselja Goričan, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vašem naselju, u skladu s važećim Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. od 28.12.2020. godine.

Od utorka 19.03.2024. godine (ovisno o vremenu) u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekt, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 13.05.2024. (ponedjeljak) u prostorijama društvenog doma Goričan, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Privitak: grafički prikaz dijela područja naselja Goričan koje je predmet obilaska i izrade skica budućeg priključka – 1. Faza – 1. dio

S poštovanjem,

Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec

analizaciju naselja Goričan

Skip to content