Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – kanalizaciju naselja Novakovec

Poštovani građani naselja Novakovec!

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj izgradnje sanitarne kanalizacijske mreže  naselja Novakovec, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u  Vašem naselju, u skladu s važećim Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. od 28.12.2020. godine.

Od srijedu 27.03.2024. godine (ovisno o vremenu) u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom  domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekt, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 27.05.2024. (ponedjeljak) u prostorijama društvenog doma Novakovec, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Privitak: grafički prikaz dijela područja naselja Novakovec koje je predmet obilaska i izrade skica budućeg priključka.

S poštovanjem,

 Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec

Novakovec_kbr&kč

Skip to content