Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – kanalizaciju naselja Štrigova

Poštovani građani naselja Štrigove!

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj izgradnje kanalizacije naselja Štrigova i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine  Štrigova, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u  Vašem naselju, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Štrigova.

Od utorka 12.03.2024. godine  ( ovisno o vremenu) u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom  domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 18.04.2024. (četvrtak) u prostorijama društvenog doma Štrigova, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Privitak: grafički prikaz dijela područja naselja Štrigova koje je predmet obilaska i izrade skica budućeg    priključka 

S poštovanjem,

 Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec

Skip to content