Objava oglasa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC. Matice hrvatske 10

 objavljuju 

 OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. REFERENT/ICA ZA PLATNI PROMET – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: VSS – diplomirani ekonomist/ica

Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva

Znanje stranog jezika: engleski ili njemački jezik, minimalna razina B2

Informatička znanja: MS Office

Vozačka dozvola: „B„  kategorija

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od 3 mjeseca

 Zamolbe, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, do 27.04.2018. godine.

Skip to content