ODLUKA O PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA PRILIKOM ODRŽAVANJA ORGANIZIRANIH OKUPLJANJA GRAĐANA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Temeljem članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15 i 118/18), Preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 09. ožujka 2020. godine te članka 12. i 13. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/16) Stožer civilne zaštite Međimurske županije je na izvanrednoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2020. godine, donio

ODLUKU o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom održavanja organiziranih okupljanja građana u Međimurskoj županiji

I.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti održavanja organiziranih okupljanja građana, na području Međimurske županije sukladno Preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 9. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Preporuci).

II.

 Sukladno Preporuci, do daljnjega se preporučuje odgoditi sva organizirana okupljanja građana na koje se očekuje dolazak više od 1000 osoba.

Ukoliko se očekuje da na organizirano okupljanje dođe manje od 1000 osoba, ali iz objektivnih razloga nije moguće utvrditi porijeklo istih, tj. nije poznata država ili kraj iz kojeg dolaze, i/ili im se ne može pratiti zdravstveno stanje, tj. nije moguće za sigurnošću utvrditi da li su bili ili ne u doticaju s osobom zaraženom virusom COVID-19, preporučuje se i takvo organizirano okupljanje odgoditi do daljnjega.

III.

Svi organizatori okupljanja, bez obzira na veličinu, dužni su osigurati najviše higijenske standarde, a koji se prvenstveno odnose na sljedeće:

  • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima,
  • dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt  te
  • dati jasnu uputu potencijalnim sudionicima da ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5°C), da ne dolaze na manifestaciju.

Osim higijenskih standarda iz prethodnog stavka, organizatori javnog okupljanja dužni su ishoditi prethodnu suglasnost Stožera civilne zaštite Međimurske županije, koji će u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije utvrditi da li su ispunjeni propisani uvjeti za održavanje okupljanja građana.

IV.

Svi organizatori okupljanja dužni su na vidljivom mjestu istaknuti sljedeće upute (po mogućnosti u boji, na formatu A3):

V.

Zahtjevi za suglasnost za održavanje okupljanja građana dostavlja se Stožeru civilne zaštite Međimurske županije, i to najkasnije 5 dana do dana njegovog  održavanja.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka, organizator okupljanja dostavlja i potpisan obrazac Poduzete sigurnosne mjere u organizaciji okupljanja građana.

Zahtjevi se podnose putem e-pošte na adresu Stožera civilne zaštite Međimurske županije: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

VI.

Ova Odluka će se mijenjati sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 810-06/20-03/10
URBROJ: 2109/1-04-20-01
Čakovec, 11. 03. 2020.

NAČELNIK STOŽERA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Josip Grivec, zamjenik župana

Skip to content