Održana edukacija poljoprivrednika „Održiva uporaba pesticida u svrhu zaštite podzemnih voda“

U svrhu zaštite podzemnih voda Vodocrpilišta Prelog, a i šire, Međimurske vode u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (Savjetodavna služba) i Međimurskom županijom organizirale su edukaciju poljoprivrednika koji obrađuju poljoprivredne površine u II. zoni sanitarne zaštite vodocrpilišta Prelog.

Edukacija se održala 20.12.2022. godine u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga. Ispred Međimurskih voda uvodno se obratila mr.sc. Nada Glumac, dr.med.vet. voditeljica laboratorija koja je opisala vodocrpilišta i zone sanitarne zaštite te objasnila utjecaj poljoprivrede na kvalitetu podzemnih voda. Predavanje na temu „Održiva uporaba pesticida u svrhu zaštite podzemnih voda“ održao je mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr. iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Mr.sc. Šubić objasnio je razliku između konvencionalne, ekološke i biodinamičke poljoprivredne proizvodnje. Važno je napomenuti da štete koje nanose štetni organizmi u ratarskim kulturama u Hrvatskoj iznose od 24 – 44%, ovisno o vrsti kulture, ali i sve jači utjecaj globalnih klimatskih promjena na poljoprivredne djelatnosti. Predavanje je bilo usmjereno na pravilno i stručno korištenje pesticida te su prezentirane karakteristike pojedinih pesticida koji se koriste u ekološkoj i konvencionalnoj poljoprivredi te njihove letalne doze. U Hrvatskoj se godišnje prosječno potroši oko 2.000 t djelatnih tvari za zaštitu bilja. Također je upozorio na opasnost korištenja zabranjenih pesticida s „crnog tržišta“ koji se lako mogu nabaviti iz susjednih zemalja koja nisu u Europskoj uniji. Poljoprivrednici su bili upoznati sa strateškim planom zajedničke poljoprivredne politike prema kojem su definirana izravna plaćanja, program ruralnog razvoja, odnosno općenito plaćanja (potpore) u poljoprivredi. Vedrana Jukić Posavec, dipl.ing.agr. iz Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije informirala nas je o mogućnostima 12 mjera iz Programa potpora poljoprivredi Međimurske Županije za razdoblje od 2021.-2027. godine koji se dodjeljuje za razvoj poljoprivrede, unapređenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede.

Naglasak je stavljen na potporu za ekološku poljoprivredu, a koja je poželjna u II. zoni sanitarne zaštite vodocrpilišta. Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik subjekta u ekološkoj proizvodnji. Ova potpora dodjeljuje se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u iznosu od 100% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna. Važno je naglasiti da se svake godine povećava iznos kako bi se na taj način potaknulo proizvođače na prijelaz ekološkog gospodarenja tlom, ali i doprinos zaštiti voda posebno u II. zoni sanitarne zaštite vodocrpilišta.

Ovom edukacijom željeli smo pokazati da primjena ekološke poljoprivrede, smanjenje uporabe pesticida kao i poštivanje plodoreda doprinosi očuvanju okoliša (zaštiti tla, vode i zraka).

Skip to content