OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

OČITAČ VODOMJERA – 1 izvršitelj

Uvjeti: SSS

Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva

Vozačka dozvola: „B„  kategorija

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost produljenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca

Rad se obavlja na području Međimurske županije.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 12.10.2020. U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content