Oglas za zasnivanje radnog odnosa – očitač/ica vodomjera

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

Očitač/ica vodomjera – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: SSS

Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva

Vozačka dozvola: „B„  kategorija

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost produljenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca

OPIS POSLOVA: vrši očitavanje vodomjera i unos očitanja vodomjera u mobilni terminal po naseljima, utvrđuje i prijavljuje sve uočene kvarove na sustavima vodoopskrbe ili odvodnje, vrši usklađivanje matičnih podataka korisnika vodnih usluga na terenu, dužan je preventivno pregledati vodomjerno okno, eventualno ispumpati vodu, procijeniti stanje objekta (građevinsko oštećenje, prisustvo veće količine vode, eventualno prisustvo opasnih plinova i sl.) i tek nakon sigurne procjene pristupiti radu, dužan je svakodnevno izvršiti preventivni pregled vozila i pridržavati se uputa navedenih u putnom radnom nalogu vozila, obavlja rad na terenu u svim vremenskim uvjetima (kiša, snijeg, visoke ili niske temperature)

Rad se obavlja na području Međimurske županije. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 08.10.2021. U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content