Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog, evidencijski broj nabave M-16/2023.

Međimurske vode d.o.o., kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog, evidencijski broj nabave M-16/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

Dokumentacija o nabavi (PDF)

Glavni projekti 1. dio (7z)

Glavni projekti 2. dio (7z)

Troškovnik grupa 1 (xlsx)

Troškovnik grupa 2 (xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (PDF)

Skip to content