Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok, Evidencijski broj nabave M-59/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik Prelog JI

Situacije

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Skip to content