Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U ČAKOVEČKOJ ULICI U NEDELIŠĆU (dionica 6-7-8), Evidencijski broj nabave M-60/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Situacije

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – PONOVLJENO

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Skip to content