Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o., kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U NEDELIŠĆU – NOVA ULICA, NOVO NASELJE, ULICA JOSIPA MARČECA I TRG REPUBLIKE, evidencijski broj nabave M-32/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentaciju o nabavi

Troškovnik

Projekti

Skip to content