Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o., kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izgradnja sustava odvodnje naselja Zebanec, II etapa- 2. faza – dio, evidencijski broj nabave M-44/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Situacije

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Skip to content