PRO MUR

IPA PROJEKT: RAZVOJ PROČISTAČA OTPADNIH VODA U LETENJU I KANALIZACIJE U JUGOZAPADNOM DIJELU GRADA PRELOGA

KOJI SU CILJEVI PROJEKTA?
Projekt je odobren u sklopu IPA programa pogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Opći cilj projekta stvoriti je uvjete za održivi razvoj i zaštitu okoliša u području rijeke Mure. Specifični cilj projekta sprečavanje je zagađenja rijeke Mure i okoliša nepročišćenim i nekanaliziranim otpadnim vodama, a time i zaštita podzemnih pitkih voda. Dodana vrijednost projekta je, uz čišći okoliš, unapređenje uvjeta za društveni i ekonomski razvoj pograničnog područja.

TKO SU PARTNERI U PROJEKTU?
Partneri u projektu su Općina Letenje kao vodeći partner i Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao partner. Pridruženi partner u projektu je Grad Prelog. Mjesta koje obuhvaća projekt su Letenje u Županiji Zala u Mađarskoj i Prelog u Međimurskoj županiji u Hrvatskoj.

KOLIKI JE BUDŽET I TRAJANJE PROJEKTA?
Ukupni budžet projekta iznosi 1.833.568,00 €, a iznos sredstava Europske unije u projektu iznosi 1.558.532,80 € (85 %). Ukupni budžet vodećeg partnera Općine Letenje iznosi 1.029.084,00 € (56,12 %), a ukupni budžet partnera Međimurske vode d.o.o Čakovec 804.484,00 € (43,88 %). Vremensko trajanje projekta je 30 mjeseci (dvije i pol godine), s početkom od 9.1.2012. i završetkom do 7.7.2014.

ŠTO JE NAPRAVLJENO U PROJEKTU?
Na mađarskoj strani moderniziran je postojeći pročistač otpadnih voda u Letenju. Na hrvatskoj strani izgrađeno je novih 1.731 metara kanalizacijskog sustava u Prelogu, u njegovom jugozapadnom dijelu (ulice Matije Gupca, Dravska i spoj sa ulicom Zrinskih).

ZNAČAJ RAZVOJA SUSTAVA ODVODNJE U PRELOGU I MEĐIMURJU

Poštovani građani Grada Preloga

VODA JE NAJVEĆE BLAGO MEĐIMURJA
Naše Međimurje bogato je podzemnom pitkom vodom izuzetne kvalitete. Stoga i često ističemo da je upravo pitka voda najveće prirodno blago koje imamo i koristimo.

SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE U MEĐIMURJU

Sustavom javne vodoopskrbe u potpunosti je pokriveno cijelo Međimurje i na njega je priključeno oko 34.000 kućanstava i oko 2.500 pravnih osoba. Izvorište Prelog ključno je za opskrbu Preloga i donjeg Međimurja zdravom pitkom vodom.

OPASNOST OD ZAGAĐENJA VODA
Podzemne pitke vode, kao i površinske vode, jako su ugrožene i ranjive svekolikim zagađivanjem okoliša. Najveća zagađenja prijete prekomjernim i nepravilnim kemijskim tretiranjem poljoprivrednih zemljišta te otpadnim vodama iz kućanstava i industrije koje nisu kanalizirane i pročišćene.

RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE U MEĐIMURJU – SPREČAVANJE ZAGAĐENJA VODA
Posebnu brigu moramo voditi o sprečavanju zagađenja naših voda. U tome nam je najvažnija i najveća zadaća izgradnja, razvoj i održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u cijelom Međimurju. I to najhitnije u zonama sanitarne zaštite izvorišta, među koje spada i Prelog.

MEĐIMURSKE VODE D.O.O.
Međimurske vode d.o.o. kao ovlašteno poduzeće za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju za područje cijele Međimurske županije, u vlasništvu međimurskih gradova i općina te Međimurske županije, vlastitim znanjem i djelovanjem kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi.
Poticanjem lokalne zajednice u Međimurju, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Međimurske vode stalno unapređuju zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, izgradnjom i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

PRIKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Značajni doprinos našim naporima u zaštiti voda razvojem sustava odvodnje otpadnih voda ima i međunarodni europski projekt PRO MUR kojim je izgrađena kanalizacija u jugozapadnom dijelu grada Preloga čime je građanima tog dijela grada omogućeno priključivanje na sustav javne odvodnje.

Sve informacije o priključenju na sustav javne odvodnje možete dobiti u sjedištu društva Međimurske vode d.o.o. u Čakovcu na adresi Matice hrvatske 10, preko besplatnog telefona: 0800 3131311 te na internetskoj stranici: www.medjimurske-vode.hr

Koristimo priliku informirati Vas, da radi tehničke funkcionalnosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te njegovog učinkovitog održavanja, u kućnu kanalizaciju spojenu na javni sustav odvodnje NE SMIJU SE BACATI: vlažne maramice, papirnati ručnici, pelene, higijenski ulošci, prezervativi i zubni konac, masti, ulja i masnoće, opasne kućanske tvari kao što su motorna ulja, pesticidi, boje, otapala, kemikalije, naftni derivati, lakovi, farmaceutski proizvodi, lijekovi, ostaci hrane, kosa, dlake, perje i drugi animalni otpad, higijenski pijesak za kućne ljubimce i sl.

PRIKLJUČIMO SE NA JAVNU ODVODNJU I ZAŠTITIMO NAŠE VODE!
Skip to content