PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U ZONI KRIŽOPOTJE U OREHOVICI

U Općini Orehovica, u naselju Orehovica – zona Križopotje, u tijeku su završni radovi na izgradnji produžetka vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 1085 metara, profila cjevovoda DN 110 kojim će se stvoriti uvjeti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav približno 80-ak novih gradilišta.

Radovi se izvode prema glavnom projektu i pripadajućoj građevinskoj dozvoli.

Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. tip operacije 7.2.1 „ Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”. Procijenjeni iznos potpore je 413.000,00 kn.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Projekt se provodi putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izgradnjom vodovodne mreže omogućiti će se stanovništvu priključenje na vodoopskrbni sustav i opskrbu zdravom, pitkom vodom, što doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i održivosti razvoja područja.

Predmetne radove izvodi tvrtka Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi A.T.Consult d.o.o. Varaždin, dok MEĐIMURSKE VODE  d.o.o. upravljaju cjelokupnim projektom. Radovi će biti završeni do kolovoza 2020. godine kada će se održati i tehnički pregled građevine.

Skip to content