PROVEDENO ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI ZA  AKREDITIRANE LABORATORIJE U HRVATSKOJ

Međimurske vode d.o.o. u suradnji s tvrtkom Infratech d.o.o. uspješno su provele još jedno ispitivanje sposobnosti za laboratorije iz cijele Hrvatske koji se bave ispitivanjem vodonepropusnosti sustava odvodnje.

Provedena je međulaboratorijska usporedba prema normi HRN EN 1610:2015  naziva „Polaganje i ispitivanje odvoda i kanalizacijskih cijevi“, a koja se odnosi na ispitivanje sustava odvodnje odnosno gravitacijskih cjevovoda i revizijskih okna.

Foto: Provedba ispitivanja sposobnosti

Ispitivanje je provedeno 07. lipnja 2023. godine kojem su pristupila 25 laboratorija iz cijele Hrvatske. Sudjelovanjem u ispitivanju sposobnosti laboratorij svoj rezultat uspoređuje prema drugim laboratorijima i referentnom laboratoriju čime dokazuje razinu kvalitete u pružanju svoje usluge.

Ispitivanje sposobnosti organizirano je od strane tvrtke Infratech d.o.o. koja ima uspostavljen sustav prema normi HRN EN ISO/IEC 17043, a koja je na međunarodnoj razini prihvaćena kao osnova za razvoj i provođenje organizacije ispitivanja sposobnosti.

Međimurske vode d.o.o. odnosno odsjek „Upravljanje odvodnjom“ sudjelovao je ujedno kao sudionik na ispitivanju sposobnosti radi dokazivanja vlastite kvalitete mjernih rezultata te kao referentni laboratorij i tehnička podrška u pripremi predmeta za ispitivanje – poligona.

Predmet za ispitivanje odnosno poligon sastoji se od dvije betonske cijevi proizvodnog profila DN 300 tvrtke Eurobeton d.d. iz Preloga.

Međimurske vode u organizaciji međulaboratorijskih usporedbi za koje Hrvatska akreditacijska agencija smatra uspješno sudjelovanje laboratorija njegovim najboljim načinom dokazivanja tehničke osposobljenosti, osiguravaju kvalitetu svojeg sustava i neposredno doprinose mogućnosti odabira laboratorija prema njegovoj dokazanoj razini kvalitete u pružanju usluge.

Foto: Poligon za ispitivanje

Skip to content