RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DIJELA VODOVODNE MREŽE U ŠENKOVCU – CENTAR ISTOK, evidencijski broj nabave M-10/2023

Međimurske vode d.o.o., kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DIJELA VODOVODNE MREŽE U ŠENKOVCU – CENTAR ISTOK, evidencijski broj nabave M-10/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje (pdf)

Dokumentacija o nabavi (pdf)

Situacije (7z)

Troškovnik (xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

Skip to content