REFERENT/ICA VODNIH USLUGA

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

REFERENT/ICA VODNIH USLUGA –– PRIPRAVNIK/CA – 1 izvršitelj/ica

SSS – ekonomist, komercijalist, upravni referent, informatičar

Radno iskustvo: nije potrebno, pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koji se školovala, bez obzira na radno iskustvo/staž osiguranja stečeno na nekim drugim poslovima

Znanje stranog jezika: engleski ili njemački jezik

Informatička znanja: MS Office, rad u bazama podataka

Vozačka dozvola: B kategorija

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci – pripravništvo, po proteku pripravničkog staža, mogućnost zaposlenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca

Rad se obavlja na području Međimurske županije (u Čakovcu).

Opis poslova i radnih zadataka:

  • provodi poslove usklađivanja podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga, aktivno sudjeluje u aktualiziranju matičnih podataka korisnika vodnih usluga, zaprima, prikuplja potrebnu dokumentaciju i provodi promjene korisnika vodnih usluga na njihov zahtjev, rješava usmene reklamacije potrošača na šalteru u odjelu Odnosi s korisnicima te daje informacije o pružanju vodnih usluga, telefonskim pozivima stanaka i putem drugih načina usmene ili pisane komunikacije, unosi podatke u bazu korisnika vodnih usluga prema prijavama potrošača o promjenama korisnika vodnih usluga, promjene vlasništva, javljanju stanja brojila i dr., priprema i unosi podatke o redovnim izmjenama brojila, u evidenciju korisnika vodnih usluga, vrši unos podataka o očitanju brojila čitača vodnih usluga, ili vrši potrebne ispravke te usklađenja u baze podataka

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, s naznakom za koje radno mjesto se kandidira, do 23.05.2023.

Za odabir kandidata koji zadovoljavaju uvjete može se provoditi dodatno testiranje o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content