RUKOVATELJ UPOV-a

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

                          ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

                          objavljuju

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

1. RUKOVATELJ UPOV-a ( Rukovatelj uređajem za pročišćavanje otpadnih voda) – 2 izvršitelja/ice

    SSS/VKV – elektrotehničar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojarski tehničar

    Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva na poslovima održavanja elektro-strojarske opreme

    Vozačka dozvola: B kategorija

    Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rok: 3 mjeseca

    Rad se obavlja na području Međimurske županije

Opis poslova i radnih zadataka:

  • održavanje tehnološke procesne opreme i uređaja instaliranih na UPOV-a ( Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda), obavlja redovnu kontrolu ispravnosti strojarske i elektroopreme, vodi tehnološki proces pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-a prema Pravilniku o radu i održavanju objekata pročistača otpadnih voda, Uputama o vođenju tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda i drugim aktima, raspoređuje zaposlenika na tekuće dnevne poslove, određuje prioritete u obavljanju poslova, održavanje tehnološke procesne opreme i uređaja (kontrola ulja u sklopovima, reduktorima, pogonima i puhalima), obavlja kontrolu klinastog remenja, elektro opreme u razvodnim elektro ormarima, raspoložive količine kemikalija, maziva, goriva, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog materijala, svakodnevno vodi statistike, prihvat dopremljenih otpadnih voda na UPOV-a radi pročišćavanja, obavlja poslove održavanja i kontroliranja elektro-agregata, uređenja i čišćenja prometnica, vrši košnju zelenih površina, poslovi vođenja posjeta na UPOV-a, redovni tjedni, mjesečni, polugodišnji i godišnji pregledi tehnološke opreme i uređaja UPOV-a, priprema i organizira odvoz i zbrinjavanje otpada prema Pravilniku o zbrinjavanju svih vrsta otpada s pročistača otpadnih voda i mulja iz javnog sustava odvodnje, prati video nadzorni sustav, praćenje rada NUS-a pročišćavanja i NUS-a odvodnje i drugi poslovi.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 20.03.2023. godine.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Odluka o odabiru / poništenju natječaja ili drugom ishodu natječaja:

Nije bilo kandidata koji zadovoljavaju uvjete.

Skip to content