Sjednica Skupštine društva Međimurske vode 20.04.2021.

Dana 20.04.2021. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:

  1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2020. godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.
  2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2020. godinu
  3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini i o svom radu
  4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2020. godinu, u neto iznosu od 506.745,76 kn raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
  5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2020. godini
    Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2020. godini
  6. Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o.
Skip to content