U MEĐIMURSKIM VODAMA PROVEDENA PRVA ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na poligonu Međimurskih voda provedena su prva ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom u Republici Hrvatskoj za laboratorije koji se bave TV inspekcijom sustava odvodnje. U razdoblju od 5. mjeseca 2018. godine do prošlog petka 28.06.2019. provedena su tri kruga ispitivanja za laboratorije koji su u postupku ili su već akreditirani u tom području djelatnosti od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Poligon za TV inspekciju Međimurskih voda d.o.o

TV inspekcija šire je prihvaćen termin za ispitivanje i  vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom. Inspekciju obavlja operater pomoću specijalnog vozila koje ima ugrađenu upravljačku jedinicu i kameru na sustavu odvodnje za koji nije predviđen ulazak čovjeka. Europska norma prema kojoj se vrši inspekcija univerzalan je sistem kodova koje operater koristi u svrhu opisivanja internih stanja kanala, sustava odvodnje i sl., a krajnji rezultat je izvješće i video snimka. Obavlja se u svrhu provedbe tehničkog pregleda te kontinuirano prema zakonskim obvezama radi očuvanja trajnosti infrastrukture.

Oprema za provedbu TV inspekcije

Potvrda akreditacije koju dobiva laboratorij od HAA za određeno područje djelatnosti potvrđuje da isti ima uspostavljen sustav upravljanja, opremu te osoblje kojim može osigurati kvalitetu krajnjih rezultata. Kao takav, laboratorij je dužan osiguravati kvalitetu svoji rezultata kroz mjere kontrole kvalitete koje mogu biti unutarnje ili vanjske. Međulaboratorijska usporedba vanjska je mjera kontrole kvalitete kojom laboratorij uspoređuje svoje rezultate s drugim laboratorijima na istom uzorku za ispitivanje, a rezultatom dokazuje svoju sposobnost i vlastitu razinu kvalitete u pružanju usluge.

Provedba ispitivanja sposobnosti 28.06.2019.

Ispitivanje sposobnosti u prva dva kruga organizirano je od strane Društva građevinskih inženjera Rijeka (DGIR), a treći krug od strane Infratech d.o.o. – centra za međulaboratorijske usporedbe u suradnji s HAA i Međimurskim vodama d.o.o. u skladu s zahtjevima za ispitivanja sposobnosti.

U prvom krugu ispitivanja 11.05.2018. od 22 akreditirana laboratorija sudjelovalo je njih 19 čime je dobivena prva slika kvalitete u pružanju usluge u tom području djelatnosti u RH. Sami rezultati bili su poražavajući u odnosu na očekivanu i  traženu kvalitetu rezultata. U nekoliko sastanaka od koji je jedan bio iniciran od strane ravnatelja HAA prema Međimurskim vodama izjasnio je važnost provedenih aktivnosti i potaknuo ponavljanje istih da bi se omogućilo laboratorijima postizanje više razine kvalitete i omogućilo HAA provedbu korektivnih mjera u akreditaciji.

U provedbi drugog  i trećeg kruga ispitivanja rezultati su pokazali postignutu višu razinu kvalitete, koju su unaprijedili vlastitom internom edukacijom, a koja je direktna posljedica provođenja aktivnosti međulaboratorijske usporedbe.

Laboratorij Međimurskih voda d.o.o. nije sudjelovao kao sudionik međulaboratorijske usporedbe. S obzirom na ostvarenu prednost u unapređenju znanja koju je osigurao prilikom suradnje s vanjskim stručnjacima u izgradnji poligona djelovao je kao referentni odnosno ekspertni laboratorij u provođenju međulaboratorijske usporedbe.

Primjer simulacije nedostataka na poligonu

Poligon je izgrađen od starih kanalizacijskih cijevi na kojem su simulirana različita stanja i nedostaci sustava odvodnje od strane radnika s višegodišnjim iskustvom u ispitivanju i vizualnom kodiranju iz odjela Odvodnje otpadnih voda iz Međimurskih voda.

S obzirom na sve veću izgrađenost sustava odvodnje na području Međimurske županije u vlasništvu Međimurskih voda te zakonske obveze kojom su definirane obveze kontinuirane kontrole ispravnosti stanja hidrotehničkih građevina  putem akreditiranih ispitnih laboratorija smatrali smo svrsihodnim i ekonomski opravdanim da ispitivanja obavljamo sami te smo 03.03.2016. godine akreditirali vlastiti laboratorij. Daljnjim radom laboratorija i praćenjem kvalitete tokom izgradnje sustava odvodnje Aglomeracije Čakovec prepoznali smo potrebu za poboljšanjem kvalitete i time prihvatili suradnju u provedbi međulaboratorijske usporedbe, a sve u skladu s vizijom tvrtke da budemo predvodnik po kvaliteti pružene usluge u javnoj vodoopskrbi , odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na zadovoljstvo naših korisnika.

Skip to content