ULAGANJA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. U KVALITETU I SIGURNOST VODOOPSKRBE

Kvaliteti i sigurnosti vodoopskrbe u Međimurskim vodama d.o.o. pridaje se najveća pažnja. Završava se, pokreće i priprema niz velikih projekata. 

Rekonstrukciju vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban, ukupne vrijednosti 2.230.000,00 kn izvodila je tvrtka HIS d.o.o. Donja Višnjica, dok je stručni nadzor provodila tvrtka AT CONSULT d.o.o. Varaždin. U sklopu projekta izvršeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u duljini od 2.860 m, profila DN 225, s pripadnim zasunskim oknima i podzemnim hidrantima, obnovljen je 31 kom postojećih kućnih priključaka te je nedavno ishođena uporabna dozvola. Predmetni projekt rekonstrukcije vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban sufinanciran je sredstvima Europske unije, odnosno iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020. godine u iznosu od 2.010.312,00 kn.

ŽG_08D_6ŽG_05ŽG_0220180419_103228

U studenom 2018. godine započela je izgradnja Spojnog cjevovoda Čakovec – Šenkovec. Spojni cjevovod je ukupne duljine 1.170 m, profila DN 160 i DN 110 i njime je omogućeno povezivanje dvaju  dijelova vodoopskrbnog sustava u cilju potrebne sigurnosti vodoopskrbe i mogućnosti same opskrbe stanovništva na gravitirajućem području, a uz značajno poboljšanje pogonskih uvjeta vodoopskrbe. Radove je izvodila tvrtka Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves, a stručni nadzor provodila je  tvrtka AT CONSULT d.o.o. iz Varaždina. U tijeku je ishođenje uporabne dozvole. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 860.000,00 kn.
IMG_20181114_125216 IMG_20181116_120427 20181112_131412 20181112_131227 IMG_20181116_123145
U studenom 2018. godine također su započeli i radovi na rekonstrukciji Magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova  (od VS  Železna Gora“ –  Z.O. 22). Rekonstrukcijaovog magistralnog vodovoda je potrebna s osnove učestalih puknuća postojećeg PVC cjevovoda kao i zbog klizišta tla koje se pojavilo na lokaciji predmetnog magistralnog cjevovoda. Rekonstrukcijom se ujedno povećava sigurnost vodoopskrbe područja Općine Štrigova. U sklopu projekta rekonstrukcije izvode se i radovi na sanaciji klizišta na lokaciji Grabrovnik, a u svrhu sprječavanja ugrožavanja magistralnog cjevovoda. Radovi su u tijeku, a izvodi ih tvrtka Đurkin d.o.o. Čakovec. Stručni nadzor nad građenjem provodi tvrtka VD Projekt d.o.o. Pušćine dok Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva – Božo Soldo iz Varaždina provodi nadzor nad  sanacijom klizišta. Predvidiva vrijednost radova iznosi 1.100.000,00 kn, a u sufinanciranju sanacije klizišta sudjeluje i Općina Štrigova sa 200.000,00 kn. Radovi se planiraju završiti do kraja srpnja 2019. godine, a ukupno će se položiti cca. 730 m novog cjevovoda u profilu DN 225.

IMG_8437 IMG_8765 ŽGora ŽGora_1
Zbog aktiviranja klizišta na dijelu trase vodovodne mreže u Plešivici (predio Palestina) krajem 2018. godine proveden je postupak javne nabave te su ugovoreni radovi na Rekonstrukciji dijela magistralnog vodovoda Mohokos – Mursko Središće sa spojnim cjevovodima. Radovi su započeli u siječnju 2019. godine, a završeni su u svibnju 2019. godine. Radove je izvodila tvrtka Međimurska hidrogradnja d.o.o., a stručni nadzor je provodila tvrtka  AT CONSULT d.o.o. U tijeku je priprema za tehnički pregled građevine. Ukupno je izgrađeno 1.150 m novog cjevovoda, profila DN 225 i DN 110. Vrijednost ovog projekta iznosi 1.200.000,00 kn. Ovom se rekonstrukcijom osigurava sigurnost vodoopskrbe područja Općine Selnica.
2 20190129_132713 20190218_115715 20190219_132411_resized

Sredinom svibnja 2019.godine započeli su radovi na Rekonstrukciji dijela magistralnog vodovoda CS”Nedelišće” – Dunjkovec, duljine 1.775 m, profila DN 400. Izvođač radova je zajednica ponuditelja: Đurkin d.o.o. i Međimurska hidrogradnja d.o.o., dok nadzor provodi  AT  Consult d.o.o. Predvidiva vrijednost ovog projekta iznosi 2.360.000,00 kn.
D_3 D_13 D_6 D_5

U tijeku je provedba javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora za Rekonstrukciju  spojnog cjevovoda Peklenica – Mursko Središće (duljina 2.400 m, DN 250, predvidiva vrijednost 3.000.000,00 kn), dok je u pripremi izrada dokumentacije za nadmetanje za Rekonstrukciju magistralnog vodovoda od PS Urban do VT Urban (duljina 2.300 m, DN 160, predvidiva vrijednost  1.670.000,00 kn).

Osim magistralnih vodovoda potrebno je od značajnijih projekata spomenuti i Rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u Travničkoj ulici u Čakovcu (duljina 1.255 m, DN 110, predvidiva vrijednost 1.000.000,00 kn), a koja rekonstrukcija je vezana na projekt uređenja Travničke ulice koji provodi Grad Čakovec.

U tijeku je provedba javne nabave za izgradnju novih magistralnih cjevovoda i to Magistralni cjevovod Selnica – Vrhovljan (duljina 4.250 m, DN 250 i DN 225, predvidiva vrijednost  3.000.000,00 kn) i Sjeverni magistralni vodovod Čakovec – nastavak, 1. faza (duljina 1.750 m, DN 300, predvidiva vrijednost  2.200.000,00 kn). Sklapanje ovih ugovora očekuje se krajem lipnja, odnosno sam početak radova se očekuje polovicom srpnja ove godine.

Isto tako, u pripremi za izvođenje su i projekti Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni Brezje u Mihovljanu (vodovod – duljina 1.050 m, DN 110 i kanalizacija – duljina 1.215 m, DN 400, 300 i 250, 1 CS, ukupne predvidive vrijednosti 3.200.000,00 kn) i Izgradnja vodovodne mreže u zoni Križopotje u Orehovici (duljina 1.085 m, DN 110, predvidiva vrijednost 528.750,00 kn). Ova dva projekta su krajem prošle godine kandidirana na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te su u svibnju ove godine dobivene Odluke o administrativnoj kontroli kojom su projekti pozitivno ocijenjeni. Sukladno dobivenim Odlukama očekuje se da će za oba projekta biti dobivene i Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava kako bi se navedeni projekti realizirali u 2019. godini.

Temeljem natječaja koji je raspisalo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općini Donja Dubrava su krajem travnja 2019. godine odobrena sredstva u iznosu od 254.000,00 kn za izgradnju vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni u Donjoj Dubravi (duljina 425 m, DN 110 – 225, predvidiva vrijednost 420.000,00 kn). U tijeku je provedba javne nabave za odabir izvođača radova i vršenje stručnog nadzora. Radovi će se realizirati do jeseni.

 U tijeku 2019. godine, također se prema zahtjevima jedinica lokalne samouprave planiraju produžetci vodovodnih mreža kao i rekonstrukcije vodovoda uz radove na planiranim uređenjima prometnica.

Skip to content