VODITELJ PROJEKATA II – PRIPRAVNIK 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

                          ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

                          objavljuju

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

VODITELJ PROJEKATA II – PRIPRAVNIK  – 1 izvršitelj/ica

Obrazovanje: iz područja arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer (najmanje 300 ECTS bodova),

Radno iskustvo: nije potrebno, pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koji se školovala

Znanje stranog jezika: engleski ili njemački jezik

Informatička znanja: poznavanje rada u AutoCAD i MS Office

Vozačka dozvola: B kategorija

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci – pripravništvo

Rad se obavlja na području Međimurske županije

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 14.11.2022.

Za odabir kandidata koji zadovoljavaju uvjete može se provoditi dodatno testiranje o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content