Vodoinstalater/ka Vodoopskrbe –2 izvršitelja/ice

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

Vodoinstalater/ka Vodoopskrbe – 2 izvršitelja/ice

             SSS/KV – tehničke struke

             Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva

             Vozačka dozvola: B kategorija (uz mogućnost ispunjenja ovog uvjeta u roku od 12 mjeseci)

             Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rok: 3 mjeseca

             Rad se obavlja na području Međimurske županije

Opis poslova i radnih zadataka:

  • izvršava sve poslove održavanja sustava vodoopskrbe, preventivnog i korektivnog održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka, poslove zamjene vodomjera, zamjene neispravnih fitinga i fazona, poslove ispiranja vodoopskrbne mreže itd.,
  • u vrijeme dežurstva samostalno organizira rad ekipe, održava vezu s vodocrpilištem te izvješćuje o odzračivanju, ispiranju, punjenju i većem kvaru sustava vodoopskrbe, obavlja rad na terenu u svim vremenskim uvjetima (kiša, snijeg, visoke ili niske temperature) kao i rad u vodi, obavlja rad i van redovnog radnog vremena, po pozivu nadređenih osoba,
  • za radove koji se izvode na javnim površinama, a naročito na prometnicama prije početka obavezno osigurava postavljanje prometne signalizacije (vertikalne, svjetlosne).

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr do 27.09.2023.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content