Zagađena voda za piće iz individualnih izvora (hidrofori) naselja Cirkovljan, Prelog i Čehovec

U cilju sustavnog praćenja kvalitete podzemnih voda Laboratorij za ispitivanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju Međimurskih voda d.o.o. nastavio je s dugogodišnjim istraživanjem kvalitete vode za piće iz individualnih izvorišta (hidrofori) u naseljima Međimurske županije. Cilj istraživanja je dobiti objektivnu sliku stanja kakvoće vode domaćinstava koja isključivo koriste vodu iz hidrofora odnosno nisu priključeni na javni vodoopskrbni sustav.

Ispitivanja su izvršena sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). U kolovozu i rujnu 2019. godine ispitali smo vode iz naselja Cirkovljan, Prelog i Čehovec. U svakom naselju uzeli smo pet uzoraka vode za analizu. Rezultati ispitivanja pokazuju da od 15 ispitanih uzoraka u 3 naselja njih 9 (60,0%) NE ODGOVARA odredbama spomenutog Pravilnika. Od tih 9 neispravnih uzoraka, 4 uzorka nisu odgovarala kemijski i to zbog prisutnosti nitrata i amonijaka koji djeluju toksično na organizam. Mikrobiološki nije odgovaralo 5 uzoraka zbog prisutnosti patogenih bakterija.

Razlozi tako velikog broja neispravnih uzoraka su smještaj domaćinstava u blizini obradivih poljoprivrednih površina, stare i propusne septičke jame i mala dubina izvora.

S obzirom na rezultate analiza ne preporučamo takvu vodu za piće i kuhanje jer korištenje  neispravne vode negativno utječe na zdravlje ljudi, posebno na starije osobe i djecu. Kao trajno rješenje preporučamo vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava koja je pod stalnim nadzorom i kontrolirana na 140 pokazatelja. Postotak priključenosti na javni vodoopskrbni sustav je izuzetno nizak u Cirkovljanu i iznosi samo 32%. U Prelogu je priključeno 74% kućanstava, a u Čehovcu 75% što je daleko niže od prosjeka naše Županije i Republike Hrvatske.   

Skip to content