ZIDAR   – 1 izvršitelj/ica

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

                          ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

                          objavljuju

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

  1. ZIDAR   – 1 izvršitelj/ica

             KV/SSS

             Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva

             Vozačka dozvola: B kategorija

             Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Probni rok: 3 mjeseca

             Rad se obavlja na području Međimurske županije.

Opis poslova i radnih zadataka:

  • radi zidarske, betonske i armiračke radove, radi asfalterske radove, radi opločenja betonskim elementima i postavu rubnika,
  • izrađuje i montira oplate i skele, radi zemljane i rušilačke radove, radi na montaži kanalizacijskih cijevi, prilikom sanacije,
  • samostalno obavlja rad, organizira i priprema radilište (gradilište) te organizira rad radnika nižih i drugih kvalifikacija u formiranoj grupi,
  • prema potrebi samostalno izvršava sve vodoinstalaterske poslove održavanja sustava vodoopskrbe,
  • za radove koji se izvode na javnim površinama, a naročito na prometnicama prije početka obavezno osigurava postavljanje prometne signalizacije (vertikalne, svjetlosne),
  • obavlja rad na terenu u svim vremenskim uvjetima (kiša, snijeg, visoke ili niske temperature) kao i rad u vodi,
  • dužan je preventivno pregledati objekat rada, procijeniti stanje objekta (građevinsko oštećenje, prisustvo veće količine vode, eventualno prisustvo opasnih plinova i sl.) i tek nakon sigurne procjene pristupiti radu,
  • obavlja rad i van redovnog radnog vremena, a po pozivu nadređenih osoba,
  • za radove koji se izvode na javnim površinama, a naročito na prometnicama prije početka obvezno osigurava postavljanje prometne signalizacije (vertikalne, svjetlosne),

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 20.04.2023.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Odluka o odabiru / poništenju natječaja ili drugom ishodu natječaja:

Odabran je kandidat Antun Drvoderić, SSS – tehnička struka.

Skip to content