Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju – ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga.

Više o tome pod JAVNA SAVJETOVANJA

Skip to content