Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju Odluke o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga 

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga kojom se određene stavke u strukturi cijene vodnih usluga mijenjaju te se time ukupna cijena vodnih usluga koju sada plaćaju korisnici vodnih usluga neće promijeniti ni nakon ovih predloženih izmjena.

Više o tome pod JAVNA SAVJETOVANJA

Skip to content