MON MUR

Projekt MonMur u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska

Projekt MonMur u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska Međimurske vode d.o.o. Čakovec u suradnji sa mađarskim partnerima Délzalai Viz- vodovod i kanalizacija Nagykanisza i Sveučilište Pannónia u Soósu, Centar za istraživanje i razvoj vodnih tehnologija provode projekt MonMur. Projekt je započeo 1. kolovoza 2020.godine, sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska u iznosu do 385.992,65 Eura, a traje do 31. srpnja 2022. Zemljopisno, hrvatsku i mađarsku regiju dijele rijeke Mura i Drava, ali obje zemlje imaju iste probleme u vezi površinskih ili podzemnih voda. Stoga je potrebno provoditi monitoring i ocjenjivati stanje međunarodnih graničnih rijeka. Monitoringom rijeke Mure cilj nam je pratiti kvalitetu površinskih i podzemnih voda analizirajući kemijske i mikrobiološke parametre, organske zagađivače, ostatke lijekova, metale i pesticide. Praćenje antropogenih onečišćujućih tvari u površinskim vodama posljednjih je godina naglašeno ne samo u medijima već i u pravnom djelovanju Europske Unije. Hormoni, antibiotici, pesticidi, antidepresivi, lijekovi protiv epilepsije i analgetici dolaze u središte pozornosti s Popisom prioritetnih supstanci za nadzor EU (WL, 2018/840) površinskih voda (prema Okvirnoj direktivi o vodama). Praćenje ovih tvari u površinskim vodama obvezno je za svaku državu članicu, a time doprinosimo ocjenjivanju postojećeg stanja u našim površinskim i podzemnim vodama te možemo djelovati. Istraživanjem želimo ocijeniti stanje rijeke Mure i podzemnih i površinskih voda u Međimurju i mađarskoj Zala županiji, identificirati izvore onečišćenja i stvoriti on line bazu mjerenih podataka, a konačni cilj nam je spriječiti daljnje onečišćenje voda.

Uzimanje uzoraka površinskih voda radi analize na kemijske i mikrobiološke parametre, organske zagađivače, ostatke lijekova, metale i pesticide.

Skip to content