Aglomeracija Novo Selo na Dravi

Međimurske vode su u razdoblju od rujna 2014. do lipnja 2018. godine provodile projekt izgradnje aglomeracije Novo Selo na Dravi. Projektom su bila obuhvaćena naselja Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi. Ukupno je izgrađeno cca. 17,3 km sanitarne kanalizacijske mreže s 3 precrpne stanice. Izvođač radova je bila Zajednica ponuditelja koju su činili: Tegra d.o.o. Čakovec, Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves i Aquatehnika d.o.o. Varaždin. Na sustav odvodnje je trenutno spojeno 49% kućanstava.

Izvođač radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novo Selo na Dravi, kapaciteta 5.000 ES s II. stupnjem pročišćavanja (SBR tehnologija) je bila Zajednica ponuditelja: Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec i Edtmayer d.o.o. Selnica.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljale su tvrtke Safage d.o.o. Zagreb i Rescon d.o.o. Čakovec.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je cca 35,4 mil. kuna.

Publikacije

Usporedba rezultata ispitivanja javnog mnijenja

Usporedba rezultata ispitivanja javnog mnijenja: projekt ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec” Čakovec i okolne općine 2014./2015. Usporedba 2014 – 2015

Skip to content