Aglomeracija Donja Dubrava

Aglomeracija Donja Dubrava, uz aglomeraciju Mursko Središće, jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji.

Ugovor o izgradnji, potpisan u kolovozu 2019. između Međimurskih voda i izvoditelja radova, vrijedan je 174.041.888,57 kn bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave).

Projekt se provodi s početkom u veljači 2020. godine kroz realizaciju 6 komponenti. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). 

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava jedan je od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (71,74% bespovratna sredstva EU-a, 11,30% Državni proračun RH, 11,30% Hrvatske vode, 5,66% jedinice lokalne samouprave). Radovi su započeli u veljači 2020.g., a završetak je predviđen za svibanj 2023. godine.

Projekt se provodi kroz realizaciju 6 komponenti. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba).

Projektom je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 metara kubnih. Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja. Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti oko 3.600 domaćinstava.

Radove izvodi zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. (u Donjem Vidovcu te nastavno u Donjoj Dubravi, Draškovcu, Hemuševcu i Oporovcu) i Szabadics co.ltd, Mađarska (u Cirkovljanu, Čukovcu, Svetoj Mariji, te nastavno u Donjem Mihaljevcu).

Potpisivanje ugovora o pročistaču otpadnih voda

U srijedu, 27. siječnja 2021. godine u prostorijama Međimurskih voda u Čakovcu potpisan je Sporazum za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava.

Sporazum, čija je ukupna vrijednost 49.042.960,14 kn uvećana za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost, potpisali su direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak i za zajednicu ponuditelja : Loveco d.o.o. Rijeka kao vodeći član i Izgradnja d.o.o. Domašinec kao član zajednice ponuditelja, Stjepan Barbarić, predsjednik uprave vodećeg člana zajednice ponuditelja.

Današnjim svečanim potpisivanjem završava postupak javne nabave za šestu komponentu aglomeracije Donja Dubrava, čime je aglomeracija u potpunosti ugovorena, rekao je Vladimir Topolnjak.  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  Donja Dubrava kapaciteta je 13 000 ekvivalent stanovnika s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.

Uređaj će pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Predviđeni rok za kompletan završetak radova je 26 mjeseci, što uključuje projektiranje, izgradnju, testove po dovršetku, pokusni rad te puštanje u pogon.

Publikacije

Usporedba rezultata ispitivanja javnog mnijenja

Usporedba rezultata ispitivanja javnog mnijenja: projekt ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec” Čakovec i okolne općine 2014./2015. Usporedba 2014 – 2015

Skip to content